User Tools

Site Tools


start

THƯ VIỆN BÁCH KHOA TOÀN THƯ VỀ NỀN TẢNG HOUSE3D

House3D Wikipedia là trang chia sẻ tri thức liên quan đến nền tảng Thiết kế Trải nghiệm và Thương mại điện tử House3D.


THIẾT KẾ GẠCH THIẾT KẾ TỦ QUẦN ÁO THIẾT KẾ TỦ BẾP
1. Thao tác cơ bản 1. Thiết kế tủ 1. Thiết kế loại tủ Container-place
2. Chỉnh sửa kích thước 2. Thiết kế cửa tủ 2. Thiết kế của tủ
3. Xuất báo giá 3. Export-order 3. Export-order
4. Lát sàn 4. Thiết kế tay nắm 4. Thiết kế Mặt tủ
5. Thay, xóa Gạch 5. Các thao tác với vật liệu 5. Thiết kế Gờ tủ
6.Thao tác với Gạch ở chân tường 6. Thao tác ghép tủ và chân tủ 6. Thao tác với vật liệu
Chi tiết7. Thiết kế tủ cửa trượt7.Lắp đặt tủ kệ
8. Thao tác với cửa tủ và viền tủ cửa trượt 8.Quản lý các tấm ghép
9.Thao tác với vật liệu và cửa trượt Chi tiết
Chi tiết
THIẾT KẾ TỦ CHỨC NĂNG THIẾT KẾ SÀN-TRẦN-TƯỜNG RENDERING
1. Thiết kế tủ rượu 1. Thao tác cơ bản 1. Pre-Rendering Setting
2. Thiết kế kệ để TV 2. Cách tạo trần giật cấp2.Render 2D
3. Thiết kế tủ giày3.Thiết kế Cầu thang3.Render Bird's Eye
4. Thiết kế giường4.Thiết kế Bể bơi4.Render 720 (Panaroma)
5. Thiết kế các loại tủ đặc biệt khác: bàn trang điểm, bàn học,..5. Các chức năng khác (import CAD, export 2D, Khoét vách)5. Render Biến thể
6. Các chức năng xử lý ảnh sau Render
Chi tiết Chi tiết Chi tiết
start.txt · Last modified: 2018/10/29 04:55 by huonglt