User Tools

Site Tools


q_a:render_light

Làm sao để ánh sáng render trông thực tế hơn?


  • Ánh sáng render trong H3D được tạo ra từ các cửa ra vào và cửa sổ, cộng với hệ thống đèn.
  • Trong hệ thống đèn của chúng tôi có rất nhiều chủng loại và được phân vào 3 nhóm chính: nhóm đèn thường, nhóm đèn trợ sáng và nhóm đèn trang trí.
  • Nhóm đèn thường và trợ sáng sẽ sinh ra nguồn sáng chính của căn phòng, nhóm đèn trang trí thì sinh ra ánh sáng không đáng kể.
  • Trong nhóm đèn trợ sáng và đèn thường, bạn có thể setting để thay đổi công suất của đèn.
  • Một số đèn trang trí thì không hỗ trợ điều chỉnh
  • Ngoài ra H3D có một đối tượng đặc biệt gọi là Mặt trời ảo, để tăng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày
  • Trong tương lai chúng tôi sẽ sớm hỗ trợ để có thể tùy chỉnh về màu sắc của ánh sáng

Trong quá trình thực hiện nếu quý khách có vướng măc xin liên hệ tại: https://m.me/house3d

Hoặc để lại comment ngay trên trang phía bên dưới:

Cảm ơn quý khách,

Team H3D!

Bài tiếp theo: Thư viện cầu thang nằm ở đâu, có thể chỉnh sửa cầu thang không?

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
 
q_a/render_light.txt · Last modified: 2018/10/15 04:43 by nhitt