User Tools

Site Tools


q_a:cau_thang

Thư viện cầu thang nằm ở đâu, có thể chỉnh sửa cầu thang không?


  • Quý khách thực hiện filter theo các bước để đi đến thư viện chứa cầu thang: Tile → Component → Stairway

  • Sử dụng Model mẫu, quý khách không thể chỉnh sửa được.
  • Chức năng chỉnh sửa cầu thang nằm trong module Ceiling/Wall. Quý khách tham khảo tại đây

Trong quá trình thực hiện nếu quý khách có vướng măc xin liên hệ tại: https://m.me/house3d

Hoặc để lại comment ngay trên trang phía bên dưới:

Cảm ơn quý khách,

Team H3D!

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
 
q_a/cau_thang.txt · Last modified: 2018/10/15 04:45 by nhitt