User Tools

Site Tools


subapp:kitchen_cabinet

Thiết kế TỦ BẾP

Phần tài liệu này sẽ hướng dẫn quý khách tự thiết kế tủ bếp


1. Lắp đặt tủ cơ bản

2.Các thao tác với cửa tủ

3. Lắp đặt các thiết bị trong bếp

4. Các thao tác với tủ

5. Thay đổi chất liệu

6. Các chức năng khác

7. Export-order

subapp/kitchen_cabinet.txt · Last modified: 2018/09/27 04:56 by huyennt