User Tools

Site Tools


supp_app:system_cabinet1

THIẾT KẾ TỦ CHỨC NĂNG

Như chúng ta đã biết dùng hệ thống Kitchen Cabinet chúng ta có thể thiết kế tủ bếp, dùng Wardorbe chúng ta có thể thiết kế ra những tủ quần áo theo ý thích với những thao tác vô cùng đơn giản. Vậy có người hỏi ngoài tủ bếp và tủ quần áo House 3D có thể thiết kế được những loại tủ khác không? Câu trả lời là có! Với hệ thống Tủ chức năng của H3D, chúng ta hoàn toàn có thể thiết kế ra những loại như: tủ giày, tủ rượu, kệ để TV, hay đặt bàn học, giá sách, hay bàn trang điểm …


1. Thiết kế tủ rượu

2. Thiết kế kệ để TV

3. Thiết kế tủ giày

4. Thiết kế giường

5. Thiết kế tủ âm tường

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
 
supp_app/system_cabinet1.txt · Last modified: 2018/10/15 03:28 by hanhdm