User Tools

Site Tools


q_a:vr_showroom

Tôi muốn sử dụng tính năng VR showroom?

Tính năng VR Showroom cho phép bạn tạo 1 bức ảnh 720 panorama của căn phòng với nhiều biến thể của đồ vật giúp người dùng thay thế trực tiếp đồ vật trên ảnh khi trình chiếu mà không cần render lại.

Phần tài liệu này sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng tính năng VR showroom


Tính năng VR showroom chỉ được sử dụng với các đồ vật nằm trong thư viện cá nhân của người dùng. Bạn có thể vào trang https://my.house3d.com thực hiện upload models, để tìm hiểu các uplaod đồ vào thư viện cá nhân bạn có thể xem tại linh: hướng dẫn upload đồ lên thư viện cá nhân.

1. Các bước thực hiện

 • Bước 1: Bật app và đăng nhập
 • Bước 2: Lựa chọn và kéo thả đồ vật

Ảnh:

 • Bước 3: Chọn models muốn thay thế(bạn có thể chọn nhiều models để thay thế)
 • Bước 4: Click chuột vào models , click chọn Render variant

Ảnh:

 • Bước 5: Tích chọn các biến thể mà bạn muốn thay thế ở tab bên trái

Ảnh:

 • Bước 6: Vào render click chọn render image( trước khi render bạn có thể save hoặc khi render bạn save project)

Ảnh:

 • Bước 7: Click chọn 720 Panorama
 • Bước 8: Click chọn High quality hoặc standard

Lưu ý_ : Bạn có 2 lựa chọn để render: standard hoặc high quality, chọn standard thì số Hcoins cho 1 biến thể là 100 Hcoins, tương tự chọn high quality thì số Hcoins cho 1 biến thể là 150 Hcoins.

 • Bước 9: Click chọn On để render biến thể (chọn off thì bạn rander ở chế độ 720 Panorama)
 • Bước 10: Click render

Ảnh:

 • Bước 11: Sau khi render xong, bạn click chọn vào play ảnh

Ảnh:

 • Bước 12: Click vào tag vị trí biến thể (nằm phía dưới ngay góc phải mà hình) Ảnh:
 • Bước 13: Click lần lượt vào ảnh thumbnail mà bạn thay thế (khi đó biến thể sẽ hiện đúng vị trí models mà bạn thay đổi) Ảnh:
 • Bước 14: Thao tác với chế độ VR, click vào tag vị trí sau đó click chế độ VR

Ảnh:

 • Bước 15: Click chọn vào VR

Ảnh:

 • Bước 16: Di chuyển màn hình cảm ứng hướng tâm nhìn vào tag vị trí

Ảnh:

 • Bước 17: Trượt cảm ứng màn hình di chuyển trùng với tag vị trí thì ảnh models sẽ được thay thế.

Ảnh:

 • Bước 18: Trượt cảm ứng màn hình di chuyển đến nút X trên màn hình sẽ thoát chế độ play thay thế models

Ảnh: .

q_a/vr_showroom.txt · Last modified: 2018/07/31 09:49 by xuyenmt