User Tools

Site Tools


q_a:short_key

Hệ thống phím tắt trong House3D?


  • Hiện tại House3D chưa hỗ trợ định nghĩa các phím tắt
  • Tuy nhiên, House3D có một hệ thống các phím tắt hỗ trợ người có thói quen sử dụng bàn phím thao tác nhanh hơn.

Trước hết để tham khảo hệ thống phím tắt quý khách click vào mục Help trên thanh ngang màn hình thiết kế, chọn Shortcut key, xuất hiện màn hình Shortcut key,

Hệ thống phím tắt cơ bản:

Hệ thống phím tắt sử dụng khi phối cảnh

Hệ thống phím tắt sử dụng khi thiết kế Trần tường

Hệ thống phím tắt sử dụng trong thiết kế tủ kệ

Hệ thống phím tắt sử dụng trong thiết kế Gạch

Trong quá trình thực hiện nếu quý khách có vướng măc xin liên hệ tại: https://m.me/house3d

Hoặc để lại comment ngay trên trang phía bên dưới:

Cảm ơn quý khách,

Team H3D!

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
 
q_a/short_key.txt · Last modified: 2018/10/15 04:33 by nhitt