User Tools

Site Tools


q_a:manage-renders

Tôi muốn xem chi tiết danh sách ảnh Render?

Tính năng Danh sách ảnh Render giúp bạn thống kê đầy đủ các ảnh Render từ đó có thể tìm kiếm và tùy chỉnh theo mong muốn. Phần tài liệu này sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng tính năng danh sách Render.


Để sử dụng tính năng quản lý danh sách render, người dùng truy cập vào trang https://my.house3d.com sau đó chọn mục Danh sách ảnh render

1. Tìm kiếm ảnh render

Các bước thực hiện:

 • Bước 1. Chọn điều kiện tìm kiếm: điều kiện tìm kiếm bao gồm các lựa chọn về loại ảnh, chất lượng ảnh, trạng thái ảnhthời gian render
 • Bước 2. Click vào nút tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm ảnh render theo các điều kiện đã lựa chọn

2. Xem thông tin chi tiết của ảnh render

Trên mỗi ảnh render, có hiển thị thông tin tổng quát của ảnh:

 • Để xem thông tin chi tiết ảnh, click vào biểu tượng chi tiết.

 • Để xem ảnh render, click vào ảnh preview của nó.

Chú ý: Đối với ảnh 720, khi click vào ảnh preview của nó, hệ thống sẽ mở ra link trình diễn ảnh.

3. Xóa ảnh render

Để xóa ảnh render, người dùng có thể thực hiện như sau:

 • Cách 1. Xóa từng ảnh bằng cách click vào nút Xóa trên ảnh render

 • Cách 2. Xóa nhiều ảnh:
  • B1. Chọn ảnh muốn xóa
  • B2. Click vào nút xóa

4. Màn hình thùng rác

Màn hình thùng rác là nơi chứa các ảnh đã xóa của người dùng, tại đây cho phép người dùng:

 • Khôi phục ảnh đã xóa: Chọn ảnh → Click vào Khôi phục, khi đó ảnh được chuyển về màn hình Danh sách ảnh render
 • Xóa vĩnh viễn ảnh: Chọn ảnh → Click vào Xóa vĩnh viễn, ảnh sẽ bị xóa khỏi màn hình Thùng rác

 • chú ý: Ảnh đã đưa vào thùng rác mà không khôi phục thì sau 60 ngày kể từ ngày xóa, hệ thống sẽ tự động xóa ảnh vĩnh viễn.

Quá trình thực hiện nếu quý khách có vướng măc xin liên hệ tại: https://m.me/house3d

Hoặc để lại comment ngay trên trang phía bên dưới:

Cảm ơn quý khách,

Team H3D!

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
 
q_a/manage-renders.txt · Last modified: 2019/01/02 07:40 by huonglt