User Tools

Site Tools


q_a:manage-ground_plan

Hướng dẫn chia sẻ sơ đồ mặt bằng

Cho phép người dùng tạo mới sơ đồ mặt bằng của dự án chính mình, sau đó công khai chia sẻ tới cộng đồng cùng sử dụng


Yêu cầu: Đã có ít nhất 1 dự án

Đăng nhập vào trang My.house3d.com

  • Bước 1. Người dùng chọn mục Thư viện Project
  • Bước 2. Click icon Tạo mới Sơ đồ mặt bằng (SĐMB) tại dự án muốn tạo sơ đồ mặt bằng

  • Bước 3. Chọn thông tin cho SĐMB (Tỉnh/TP/Quận/Huyện/Toà nhà,…) → sau đó Click chọn nút Creat

Khi đó SĐMB đang ở trạng thái chờ Admin duyệt để được công khai cộng đồng.

Sau khi Admin đã phê duyệt, SĐMB đã được đưa lên công khai cộng đồng (Lưu ý: Khi đó SĐMB ở trạng thái đã duyệt, người dùng không có quyền chỉnh sửa)

  • Bước 4. Tiến hành xem SĐMB đã công khai trên app và mở

Nếu Admin chưa phê duyệt SĐMB hoặc đã từ chối không duyệt, người dùng có quyền chỉnh sửa SĐMB bằng cách:

  • Bước 1. Người dùng chọn mục Quản lý sơ đồ mặt bằng
  • Bước 2. Click icon Chỉnh sửa tại SĐMB muốn sửa, sau khi sửa SĐMB chuyển sang trạng thái chờ duyệt để công khai

Lưu ý. Người dùng có thể tạo nhiều Sơ đồ mặt bằng từ 1 dự án. Tuy nhiên, nếu SĐMB của 1 dự án đang ở trạng thái chờ duyệt, không thể tạo mới thêm SĐMB nữa.


Quá trình thực hiện nếu quý khách có vướng măc xin liên hệ tại: https://m.me/house3d

Hoặc để lại comment ngay trên trang phía bên dưới:

Cảm ơn quý khách,

Team H3D!

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
 
q_a/manage-ground_plan.txt · Last modified: 2018/12/20 07:22 by huyennt