User Tools

Site Tools


q_a:convert_v2

Hướng dẫn sử dụng tool convert model từ 3Ds Max sang H3D


1. Hướng dẫn cài đặt

Yêu cầu:

 • Đã cài đặt 3Ds Max
 • Đã cài đặt Vray

Các bước thực hiện

 • Bước 2: Cài đặt Plugin, thực hiện theo các bước:
  • B2.1: Giải nén file H3D3DSMAXPLUGIN_INSTALLER.zip

  • B2.2: Mở file đã giải nén, click H3DSMax00 để cài đặt H3D tool

 • B2.3: Click chọn phiên bản 3Ds Max đang sử dụng

Lưu ý: Khi không cài đặt 3Ds Max vào ổ C sẽ hiện thông báo, sau đó tìm đến file 3dsmax.exe mà đã cài đặt

2. Hướng dẫn convert đồ

Chú ý:

 • Hiện tại tool convert từ 3Ds Max sang h3d hỗ trợ các model có ảnh texture định dạng *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.jfif, *.png
 • Mở file 3Ds Max, thực hiện ungroup các model đang ở trạng thái group trước khi convert

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Click chuột phải vào đối tượng
 • Bước 2: Chọn House3d tools, khi đó giao diện House3d tools sẽ hiện ra

 • Bước 3: Click vào chuẩn bị (tại bước này, các thành phần của đối tượng được tách ra theo vật liệu)

 • Bước 4. Chọn vật liệu và gắn texture cho từng thành phần của đối tượng
  • 4.1. Click vào thành phần thứ nhất của đối tượng (trên House3d tools)
   • chú ý: Để biết thành phần được chọn là thành phần nào của đối tượng, người dùng click vào thành phần cùng tên với thành phần đã chọn ở bên trái danh sách thành phần trên 3Ds Max

 • 4.2. Chọn vật liệu, vật liệu chi tiết cho thành phần

 • 4.3. Click vào chọn texture để lấy text ảnh trong thư mục 3Ds Max
  • chú ý: Đây không phải là bước bắt buộc, nó chỉ áp dụng cho thành phần có texture ảnh

 • 4.4. Thực hiện tương tự từ bước 4.1 → 4.3 cho các thành phần còn lại
 • Bước 5. Sau thì gắn xong vật liệu và texture cho tất cả các thành phần của đối tượng → Chọn Xuất

 • Kết quả sau khi xuất: Đầu ra là một file output bao gồm các file
  • *.dat
  • *.FBX
  • *.xml
  • các file texture

Hướng dẫn upload model lên 3Ds Max

Quá trình thực hiện nếu quý khách có vướng măc xin liên hệ tại: https://m.me/house3d

Hoặc để lại comment ngay trên trang phía bên dưới:

Cảm ơn quý khách,

Team H3D!

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
 
q_a/convert_v2.txt · Last modified: 2019/01/17 04:11 by huonglt