User Tools

Site Tools


q_a:avasviruts1

Sửa thông báo của Avast!


Trong quá trình trải nghiệm House3D nếu quý khách gặp Pop-Up:

Trường hợp quý khách sử dụng bản Window 64- bit:

Trường hợp quý khách sử dụng bản Window 32- bit:

Trong mọi trường hợp, quý khách vui lòng thực hiện như sau:

Bước 1: Click More Option

Bước 2: Chọn Create Exception

Chi tiết thực hiện như hình dưới:

Rất mong quý khách thông cảm cho sự bất tiện này! Chúc quý khách tiếp tục có những giây phút trải nghiệm thú vị!

q_a/avasviruts1.txt · Last modified: 2018/07/20 03:24 by nhitt