User Tools

Site Tools


design:ceiling_wall:loft-apartment-production

THIẾT KẾ CĂN HỘ LOFT – NHÀ TẦNG LỬNG


Yêu cầu:

Dưới đây ví dụ thiết kế Với nhà có tường cao 6000, giả dụ thiết kế tầng 1 cao 2700, tầng 2 cao 3120, độ cao thềm trung gian là 180.

Các thao tác cụ thể như sau:

 • Bước 1. Click vào nền nhà → Chọn Creat New Layer
 • Bước 2. Click vào lớp kết cấu → Đổi tên thành “mặt nền”, sau đó Nhập giá trị Elevation là 2880 (2700 + 180 là độ cao tầng 1 + độ cao thềm nhà)
 • Bước 3. Click vào trần nhà → Chọn Creat New Layer
 • Bước 4. Click vào lớp kết cấu → Đổi tên thành “trần treo”, sau đó Nhập giá trị cho Dropdown là 3300 (3120 + 180 là độ cao tầng 2 + độ cao thềm nhà)
 • Bước 5. Right Click vào nền nhà tầng 2 →Chọn button Shape
 • Bước 6. Right click vùng thiết kế → Hover Draw, sau đó click chọn Rectangle - nhập tham số (1000, 5100) ứng với kích thước cầu thang đã tạo trước đó.

Chú ý: Vị trí cầu thang để vẽ lối cầu thang ở mặt đối xứng

 • Bước 5. Click vào khung hình chữ nhật , nhập giá trị Elevation bằng 2700, bỏ đánh dấu chọn Create 3D Texture
 • Bước 6. Nhấp chuột lần lượt vào 4 cạnh khung hình chữ nhật, bỏ đánh dấu Display faccade → Click icon Close
 • Bước 7. Right Click vào trần →Chọn button Shape
 • Bước 8. Right click vùng thiết kế → Hover Draw, sau đó click chọn Rectangle - nhập tham số (1000, 5100) ứng với kích thước cầu thang đã tạo trước đó (vị trí đối xứng với bề mặt nền vừa mới vẽ).
 • Bước 9. Click vào khung hình chữ nhật, Nhập giá trị cho DropDown bằng 3120, bỏ đánh dấu chọn Create 3D Texture → Click icon Close

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
 
design/ceiling_wall/loft-apartment-production.txt · Last modified: 2018/08/02 04:56 by huonglt