User Tools

Site Tools


design:ceiling_wall:crossbar-plate

DÁN PHỦ VẬT LIỆU TRẦN NGHIÊNG DẦM GIỮA


Định nghĩa: Đây là chức năng thiết kế dán phủ vật liệu bề mặt sau khi đã chế tác xong trần nghiêng dầm giữa.

Yêu cầu: Đã vẽ trần nghiêng dầm giữa
Các thao tác cụ thể như sau:

 • B1. Nhấp đúp chuột trái vào trần cấp 4, vào giao diện dán phủ vật liệu.
 • B2. Từ kho dữ liệu – Chọn mẫu tạo hình hiện đại, kéo mẫu đưa vào khung thao tác và chỉnh tham số độ dài của mẫu = 4800, rộng = 300 và cao = 100
 • B3. Nhấn lại phím tắt “T” chuyển sang chế độ ghép – chỉnh sửa khoảng cách tấm ốp vào trần cần ốp là 0 - Nhấp chuột phóng to/thu nhỏ (Zoom) cửa sổ và vào trạng thái 3D để xem.
 • B4. Double click vào trần nghiêng bên trái, vào giao diện lát
  *B5. Kéo vật liệu từ [Material –> Ceiling Buckle Module – Moderm Series] ra vị trí sắp đặt.
 • B6. Chỉnh tham số vật liệu với độ dài là 2548, rộng 200, cao 100 – Lặp lại bước 3 xoay vật liệu 90 độ và chuyển đặt vào góc dưới bên trái dưới cùng của khung.
 • B7. Thoát hệ thống Ceiling/Wall
  • B7.1. Vào “Finishes and Textures” → Sticker → Wood Grain
  • B7.2. Chọn vật liệu là loại vân gỗ - Kéo vật liệu đến vị trí dầm ngang và thanh ốp.
 • B8. Vào lại hệ thống Ceiling/Wall – Double Click vào thanh dầm – Vào giao diện Pave trần
 • B9. Right click vào thanh dầm –> Paving Layout → Straight
  • B9.1. Di chuột sang phải và kéo đến điểm cuối, nhập tham số 400 bằng bàn phím (400 chính là khoảng cách giữa các thanh dầm) → Enter
 • B10. Left click kéo khung chọn chọn tất cả các thanh - Right click và chọn vào “Aglign to center”.
 • B11. Left click kéo khung chọn tất cả các thanh, right click “Copy”
 • B12. Chuyển sang chế độ 3D để xem –
  • B12.1. Double click mặt trần nghiêng còn lại để vào giao diện dán phủ
  • B12.2. Right click khu vực dán phủ, chọn vào thư mục “Paste”, đặt vật liệu vào khu vực cần dán
 • Bước 13. Left click kéo khung chọn các thanh – Right Click vào thư mục “Aglign to Center“

(Phương pháp thao tác giống với bước 10)

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
 
design/ceiling_wall/crossbar-plate.txt · Last modified: 2018/08/02 04:32 by huonglt